top of page
Search

Holističko-energetski pristup čovekovom zdravlju

Updated: May 20, 2021

Da smo energetska bića, sačinjena od stinih čestica koje vibriraju odredjenom frekvencijom i da budućnost medicine leži u razumevanju našeg energetskog tela i lečenju na nivou istog, govorio je još i Tesla u svoje vreme, a drevni narodi znali su da je ono što mi danas zovemo vitalna sila ili energetsko telo, ono nevidljivo što nas prožima povezano sa samim izvorom od koga potičemo. To je zapravo naša duša. Takođe su znali da je duša ono što treba lečiti da bi se i telo vratilo u prirodno zdravo stanje.


Ono što se danas radi u klasičnoj medicini je potpuno suprotno. Ne leči se duša, niti se priznaje njeno postojanje. Leči se samo fizičko telo, i to bez puno uspeha, naročito kada su u pitanju hronične bolesti , a ono što i medicina zaleči, retko prolazi bez neke od brojnih mogućih nuspojava.
Holistička medicina je grana koja danas daje rezultate u lečenju različitih bolesnih stanja, a bazira se na sagledavanju čoveka kao celine, jedinstva uma duha i tela i ni jedan organ niti deo tela ne tretira se zasebno, kao odvojen jedan od drugog. Tretira se čovek u celini, te do ozdravljenja dolazi na svim nivoima. Njen uspeh pre svega leži u tome što se ona bazira na tretiranju uzroka bolesti i podsticanju organizma da se samostalno isceljuje. Da bismo je razumeli, potrebno je da pođemo od same osnove, odnosno od toga od čega smo mi zaista sačinjeni.


Sva materija je sačinjena od energije zgusnute do tačke vidljivosti. Mi smo sastavni deo mora energije koja sačinjava ovaj bespregledni univerzum.

Svi slojevi fluidne energije, koja ispunjava prostor i preko koje doživljavamo stvarnost, nisu golim okom vidljivi. Naše energetsko telo je osnovni i najdublji nivo našeg postojanja. Ono je nama golim okom nevidljivo. Na tom nivou prvobitno nastaje bolest, koja se dalje manifestuje na mentalno-emotivnom, a zatim i na fizickom nivou. Fizicka manifestacija je poslednji stadijum manifestacije bolesti, što znači da je ona počela pre pojave prvih fizičkih simptoma.

Današnja medicina bazira se isključivo na poznavanju i lečenju fizičkog tela, koje je, kao što vidimo, manifestacija energetskog tela.


Ako razumemo da je naše telo složen energetski sistem, sačinjen od različitih kanala (meridijana) i da posedujemo 7 glavnih energetskih centara (7 glavnih čakri), shvatićemo da naše ćelije i organi funkcionišu na osnovu informacija upravo u tom našem energetskom sistemu...

...što znači da greške u radu ćelija i organa nastaju kao posledica poremećaja ili blokade nastale na energetskom nivou.


Samim tim, ako želimo da zaista izlečimo svoje ćelije i organe, moramo to raditi ispravljanjem grešaka na kauzalnom nivou, odnosno na duhovno-energetskom nivou (a ne na posledičnom nivou, kako to današnja medicina radi.

Ono čega često nismo dovoljno svesni jeste da su simptomi nekog oboljenja završnica procesa koji se dešava na energetskom nivou već izvesno vreme. Stoga, ukoliko tretiramo samo fizičke simptome određenim lekom klasicne medicine, ono što radimo je isto kao da smo prelepili flaster preko crvene lampice za gorivo koja svetli u našem autu upozoravajući nas na nedostatak istog. Prelepili smo flaster da ne vidimo lampicu, a šta se dešava sa gorivom? Uklonili smo ili ne osećamo više fizički simptom, a šta se dešava sa uzrokom bolesti? Energetska blokada ostaje i ona se ponovno manifestuje na nekom drugom, na žalost, najčešce dubljem i teže izlečivom mestu na telu.


Holistički pristup zdravlju podrazumeva isceljivanje na nivou uzroka, odnosno davanje podsticaja našem telu da se samo isceljuje.

Taj podsticaj je zapravo informacija koja je potrebna našem energetskom telu da ispravi grešku”, a samim tim i ćelije ponovo dobijaju ispravnu informaciju na osnovu koje mogu ponovo zdravo funkcionisati. Taj podsticaj ili informacija može biti u vidu homeopatske kuglice, akupunkturne iglice, može biti u vidu bioenergetskog isceljivanja, rekonektvinog isceljivanja, isceljivanja Tesla talasima, kristaloterapije, aparata kvantne medicine i drugih metoda holističkog lečenja.


Dobro zdravlje podrazumeva balans duha, tela i uma. Takođe, dobro zdravlje podrazumeva da smo u svakom trenutku slobodni da budemo ono ko zaista jesmo, da živimo svoju istinsku prirodu, svoj puni potencijal.


Kroz buduće blog postove pričaćemo i o tome kako je isceljivanje mnogo više od dovodjenja našeg uma i tela u balans, te da je ono pre svega prosirenje naše svesnosti.


Kada se naša svesnost proširi, tada ozdravljenje dolazi samo od sebe.

S ljubavlju,

KristinaRecent Posts

See All

Comments


bottom of page