top of page
Fotke .png

ŠKOLA REGRESOTERAPIJE

Tajne koje krije vaša podsvest možete spoznati putem ove čarobne metode:

regresoterapije.

Mind, Body and Soul škola regresoterapije je jedinstvena šestomesešna obuka za regresoterapeute, koji se žele na dubok i detaljan način posvetiti ovom predivnom pozivu. Pozivu kroz koji ljudima pomažemo da osveste i iscele svoje duboke rane, najdublje traume, sećanja kako iz ovog, tako i iz prethodnih inkarnacija, sećanja iz predačkog i kolektivnog nesvesnog.

O Mind, Body and Soul školi regresoterapije

U okviru ove škole, koja je vrlo detaljna i sveobuhvatna i daje polaznicima široko znanje i umeće

u radu u kontekstu regresoterapeuta, obradjujemo duboko sledeće teme:

  1. Istorija regresoterapije, šta regresoterapija jeste a šta nije, kada i ukojim situacijama je preporučljivo primenjivati je a kada nije?

  2. Koncept karme i karmičkih obrazaca, koncept transpersonalnog iskustva i transgeneracijskog nasledja.

  3. Proces regresoterapije korak po korak, tehnike za ulazak u stanje proširene svesti, duhovni vodič ili više ja.

  4. Regresiranje u prošlost i pronalaženje uzroka problema, prolazak kroz sećanje, odstranjivanje problema, završetak regresoterapije.

  5. Prenatalna regresoterapija (prolazimo kroz sve detalje).

  6. Rad na traumama iz detinjstva (takodje, prolazimo kroz detalje odnosa sa mamom, sa tatom, kroz verbalne, fizičke, seksualne traume).

  7. Plan duše, život izmedju života, prolazak kroz smrt, upoznavanje saživotnom svrhom, rad na konkretnim zdravstvenim tegobama, energetsko isceljivanje.

Ova škola obučila je, u online formatu predavanja i vežbi, tokom 2022. godine, prvu generaciju od 18 regresoterapeuta koji već sada uveliko rade sa klijentima, vrlo uspešno razvijaju svoju praksu i

uživaju u svom pozivu regresoterapeuta.

Sledeća, druga generacija, biće upisana u septembru 2023. godine (više detalja o tome biće postavljeno na ovom sajtu i na mom instagram profilu bar 3 meseca pred početak škole u septembru).

Upoznajte polaznike prve generacije

bottom of page